pilotprosjektet

Pilotflyttingen

Pilotflyttingen

Våren 2006 ble det besluttet å gjennomføre en pilotflytting høsten 2006.