merking

Identifisering

Identifisering

Når gjenstandene er blitt fryst og og i forbindelse med rengjøringen, er det tid for identifisering. Derfor er merkingen av gjenstandene viktig. Alle løse deler må være merket og registrert.
Les videre