magasinering

Magasinering

Magasinering

Mindre gjenstander blir pakket i esker. Større gjenstander plasseres direkte på en hylle eller på en annen forhåndsdefinert lokasjon. Deretter strekkodeleses hvert objekt slik at en til enhver tid vet hvor den enkelte gjenstand befinner seg.
Les videre