Gjenstandsregistrering

Gjenstandsregistrering før flytting.

Gjenstandsregistrering før flytting.

Når gjenstander skal flyttes på og behandles av flere personer, er det viktig at det er helt klart hva som hører sammen. Les videre