fotobevaring

Fotobevaring

Fotobevaring

Hos samlingsforvaltningen har vi to klimastyrte magasin beregnet for foto. Klimaet i magasinene ligger på ca 13 C° og 33% relativ luftfuktighet (RF). Les videre

FORA prosjektet

I 2007 ble det startet et forprosjekt innen fotobevaring. Les videre