Vestfoldmuseenes Samlingsplan

samlingsplan

I 2014 ferdigstilte Vestfoldmuseene sin samlingsplan. Den var historisk – på mange plan:

  • Det var første gang i historien at Vestfoldmuseene IKS lager en slik samlet plan
  • Det var første gang samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM innarbeides så grundig i en samlingsplan i norsk sammenheng
  • Det var første gang vi tok i bruk begrepet «integrert samlingsarbeid»
  • Planens vedlegg (Del II nedenfor) gir et interessant historisk innblikk i hvordan museene og samlingene i Vestfold er blitt til

Gjennom det integrerte samlingsarbeidet ønsker vi å innarbeide arbeidsprosesser og tankegang som tar med seg helheten inn i museumsarbeidet – fra innsamling og forvaltning av samlingene, kunnskap om og forskning på dem, til de brukes i ulike formidlingsaktiviteter ut til publikum, både fysiske og digitale.

Planen er ambisiøs; utfordringen er å sette den ut i livet både i det daglige museumsarbeidet og i tidsavgrensete prosjekter. 

Planen er todelt:

  • Del I er selve samlingsplanen, med status og utfordringer, mål, strategier og tiltak.
  • Del II er todelt: den starter med en beskrivelse av museums- og arkivlandskapet i Vestfold med ulike faser, sammenslåinger og nyetableringer, og avslutter med en grundig redegjørelse for samlingenes profil – her er det lagt vekt på å se samlingene etter tema eller materiale; dette for å synliggjøre helheten i samlingene heller enn å ramse opp hva hver enkelt avdeling/samlingseier forvalter.
Forrige artikkelMerkelig farkost skaper musealt hodebry Neste artikkelWiderøe flyfoto fra Vestfold i sosiale medier
else