FODAK-prosjektet

FODAK står for: Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi.
Prosjektet ble opprettet på bakgrunn av at man fikk et fellesmagasin for de konsoliderte museene/avdelingene i Vestfoldmuseene IKS.

I samband med dette ønsket man å få flyttet museenes fotografiske samlinger over til fellesmagasinet på en oversiktelig og effektiv måte. Samtidig ønsket man å få en bedre oversikt over fotosamlingene i de respektive avdelingene og på bakgrunn av dette kunne lage prioriteringslister til hvilket materiale man burde flytte først, og eventuelt gjøre andre tiltak med, som for eksempel digitalisering. Det finnes store mengder foto i avdelingenes samlinger, kanskje opp mot 3 millioner. Etableringen av et forvaltnings og dokumentasjonsprosjekt for foto, er et ledd i å ta denne mengdeutfordringen på alvor.

Forløperen til FODAK-prosjektet var forprosjektet FORA (FOto RedningsAksjon). Dette prosjektet kartla fotosamlingene i museene/avdelingene og innredet og ferdigstilte de nye fotomagasinene.

Ambrotypi. Repro: M.Wolday

FODAK har noen kjerneaktiviteter. Den viktigste av disse er utviklingen av FODAK-logistikksystem. Dette systemet skal ideelt være ett prosess- og styringsverktøy for fotobevaringen innad i Vestfoldmuseene. Logistikksystemet bruker strekkoder og strekkodelesing for blant annet å holde orden på hvor fotografiene står på magasinet. I systemet serieregistrere man samlingene med en fastsatt minimumsregistreing. Slik kan man til en hver tid identifisere materialet som står på magasinet. Innad i samlingsregistreringen deler man samlingen opp i høvelige kategorier, som materialtyper, årstall osv. På kategorinivå registrer man så opplysninger om for eksempel når materiale ble flyttet, materialetype, størrelse, tilstand og hvordan materialet er emballert (konvolutter, plastmapper osv.)

Den andre kjerneaktiviteten til prosjektet, er selve flytteprosessen. Avdelingene/museene i Vesfoldmuseene har ansvaret for dokumentasjonen av samlingene, mens avdeling for samlingsforvaltning holder kontroll på logistikken.
De fotoansvarlige i avdelingene og de ansatte på prosjektet utgjør en såkalt ”Fotogruppe” som har jevnlige møter. I disse diskuterer man arbeidet, problemstillinger og andre ting som berører arbeidet med fotografi. Til sammen prøver man så å komme frem til gode løsninger som fremmer arbeidet med fotobevaringen.

FODAK- prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Vestfold Fylkeskommune

Forrige artikkelFra industri til museumsmagasin Neste artikkelReisebrev fra Samlingsforum i Gøteborg
else