Pilotflyttingen

Våren 2006 ble det besluttet å gjennomføre en pilotflytting høsten 2006.

Målsettingen var delt i tre.
• For det første var det et ønske om å komme i gang med den praktiske prosessen slik at det kunne høstes reelle erfaringer som kunne benyttes for senere planlegging.

• Videre var det et mål å prøve ut rutiner og systemer vi hadde diskutert oss fram til i arbeidsgruppene, særlig i gjenstandsgruppa. En spesiell utfordring var å drive en omfattende flytteprosess parallelt med at system og rutiner for logistikk skulle utvikles og modifiseres.
• Og endelig ble det satt noen kvalitative og kvantitative mål for prosessen. Av kvalitative mål nevnes at alle gjenstander som skulle overføres til MuVe måtte være dokumentert på minimumsnivå i Primus før de kunne meldes til flytting, og at det skulle legges arbeid i å harmonisere begrep brukt i betegnelsesfeltet.
Kvantitativ målsetting var å overføre i gjennomsnitt 250 gjenstander per uke, eller 4000 for perioden som helhet.
Erfaringene og konklusjonen kan leses i sin helhet i Rapport etter Pilotflyttingen-stolen går sin gang.

 

Forrige artikkelHistorikk Neste artikkelFrysing
else