Om Samlingsforvaltningen

4,5 millioner til forskning på plastgjenstander i museumssamlinger

4,5 millioner til forskning på plastgjenstander i museumssamlinger

Oslofjordfondet har tildelt 4,5 millioner til samarbeidsprosjektet «Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger» som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og … Les videre

«Sjøfart, data og samlinger» – Kulturrådsstøttet prosjekt

"Sjøfart, data og samlinger" - Kulturrådsstøttet prosjekt

Samarbeids- og utviklingsprosjekt om sjøfart data & samlinger – 2017-2018 Les videre

Widerøe flyfoto fra Vestfold i sosiale medier

Widerøe flyfoto fra Vestfold i sosiale medier

I prosjektet Widerøe i sosiale medier digitaliserer, dokumenterer og tilgjengeliggjør vi et utvalg Fjellanger Widerøe skråfoto fra Vestfold på nett, og gjennom prosjektet utforsker vi dialog med publikum og brukermedvirkning i … Les videre

FODAK-prosjektet

FODAK-prosjektet

FODAK står for: Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi.
Prosjektet ble opprettet på bakgrunn av at man fikk et fellesmagasin for de konsoliderte museene/avdelingene i Vestfoldmuseene IKS. Les videre

Fakta om magasinene og fryseren

Areal: ca. 2100 m², fordelt på 9 magasiner samt fryserom. Ett magasin for møbler og større gjenstander 610 m² To for foto 20 + 65 m² Ett for fotokunst 161 m² Ett for små  … Les videre

FLYT-prosjektet

FLYT-prosjektet

Prosjektets målsetting var i samarbeid med museene å utvikle metodikk og løsninger for dokumentasjon og over¬føring av store mengder museumsgjenstander til fellesmagasin. Les videre

FORA – FotoRedningsAksjon

 Juni 2007 – mai 2008

LIMA – prosjektet

Prosjektet startet opp våren 2006 og avsluttet høsten 2007. Lima står for Logistikk, Innlemmelse i MAgasin og var utviklingen av et logistikkprogram for flytting av museumsgjenstander.

Pilotflyttingen

Pilotflyttingen

Våren 2006 ble det besluttet å gjennomføre en pilotflytting høsten 2006.

Historikk

Historikk

Samlingsforvaltningen og Vestfoldarkivet utgjør i dag én avdeling med felles leder. Samlingsforvaltningen har imidlertid en historie som startet lenge før museumskonsolideringen i Vestfold. Les videre