LIMA – prosjektet

Prosjektet startet opp våren 2006 og avsluttet høsten 2007. Lima står for Logistikk, Innlemmelse i MAgasin og var utviklingen av et logistikkprogram for flytting av museumsgjenstander.
Parallelt med utviklingen av LIMA ble det gjennomført et pilotflytteprosjekt høsten 2006. Dette var den praktiske utprøvingen av LIMA systemet, og det ville ikke vært mulig å gjennomføre utviklingsprosjektet uten at system og metode ble prøvd ut og korrigert i praksis.
Mer om prosjektet kan leses i  LIMA rapporten «mellom kart og terreng i museumslandskapet»

Forrige artikkelFotobevaring Neste artikkelFORA - FotoRedningsAksjon
else