Kontakt Samlingsforvaltningen

Postadresse: PB.1247, 3205 Sandefjord

Besøksadresse: Hinderveien 10, 3223 Sandefjord

Generell kontaktadresse: E-post: samfor@vestfoldmuseene.no 

Ansatte:

KARIANNE SCHMIDT VINDENES Avdelingsdirektør for Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen. Er utdannet historiker, med hovedfag i historien om Nord-Irland. Karianne har også engelsk mellomfag og edb og historie i fagkretsen. Har arbeidet ved Vestfoldarkivet siden august 2011. Tidligere har hun arbeidet i ulike stillinger ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (2002-2011)
Tlf: 415 73 858
E-post: karianne.schmidt.vindenes@vestfoldmuseene.no 

KRISTIN HALAAS  er konservator i Samlingsforvaltningen, med arbeidsområde diverse prosjekter, bl.a. hadde hun det koordinerende ansvaret for arbeidet med Vestfoldmuseenes Samlingsplan. Kristin er utdannet kunsthistoriker fra UiO, og har skrevet hovedoppgave om norsk portrettfotografi. Hun begynte i det daværende Museumssenteret i Vestfold som prosjektleder for FORA-prosjektet i 2007, og har også vært avdelingsleder for Samlingsforvaltningen i 3 år. Kristin har mange års erfaring fra ABM-sektoren, bl.a. som konsulent i Norsk Museumsutvikling, billedarkivar ved Nasjonalbibliotekets Spesialsamlinger, og avdelingsleder ved Vesfsn museum i Mosjøen. Hun har gjennom årene jobbet både med samlinger, formidling og utstillingsproduksjon.
Tlf: 904 15 475
E-post: kristin.halaas@vestfoldmuseene.no 

KAISA BENGTSSON er utdannet tekstilkonservator, M. of Sc. & A., fra Göteborg 2006. Hun har arbeidet ved Samlingsforvaltningen siden august 2006 som gjenstandskonservator og magasinsansvarlig. Det er i hovedsak Preventiv konservering som bedrives i huset og Kaisa overvåker at rengjøring, insekt- og muggsanering, bedømning og emballering av gjenstandene skjer på en god måte. Hun overvåker også klimaet i magasinene og hjelper museene med klimamålinger i utstillingene.
Tlf: 977 54 045
E-post: kaisa.bengtsson@vestfoldmuseene.no 

EIVIND GRAMER, koordinerer flytteprosessen. Er i kontakt med de ulike museene og mottar ønsker om flytting av forskjellige gjenstander til forskjellige tider.
Deltar i flytteprosessens ulike stadier. Henter gjenstander og frakter dem fra de ulike museene til Fellesmagasinet. Behandler gjenstander ved mottak. Bistår fotograf ved fotografering og konservator ved magasinering. Holder oversikt over gjenstandenes ferd gjennom systemet.
Bidrar til utarbeidelse av planer og rapporter: Holder oversikt over tall for gjenstandsflytting. Bidrar til å utforme prosedyrer og retningslinjer for flytting og dokumentasjon av gjenstander. Bidrar til å utforme prinsipper for en moderne samlingsforvaltning.
Tlf: 904 15 438
E-post: eivind.gramer@vestfoldmuseene.no 

CATHRINE GULDAHL er dokumentasjonsansvarlig, passer bl.a på at informasjonen om gjenstandene er mest mulig korrekt i forhold til flytting til Samlingsforvaltningen. Jobber daglig med Primus og logistikkprogrammet LIMA.
Har cand. mag i samfunns-og kulturhistoriske fag, og begynte høsten 2006 på MuVe, og har siden starten vært med på å utvikle rutinene for flytting av gjenstander.
TLF: 904 15 620
E-post: cathrine.guldahl@vestfoldmuseene.no 

TORILL JOHANNE MOBECH-HANSSEN er fotoansvarlig ved Samlingsforvaltningen, og samarbeider med de fotoansvarlige i museene om fotobevaringsarbeidet. Torill var leder for prosjektet FODAK (Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi) fra juni 2011 til desember 2012, og ble ansatt som medarbeider i prosjektet i 2008. Hun har hovedfag i tekstilkunst fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, med tilleggsutdanning innen grafikk og grafisk design. Torill har erfaring fra både kunstbransjen  og design- og reklamebransjen. Fotoarkivar siden 1998, i perioden 2001 – 2003 ved Arkitekturmuseet, og 2003 – 2008 ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Tlf: 951 10 481
E-post: tjmh@vestfoldmuseene.no

BEATE RYDJORD har vært ansatt som administrasjonskonsulent i avdeling for Samlingsforvaltning og Fellesadministrasjonen siden mars 2011. Hun jobber hovedsaklig med økonomi, regnskap og personaladministrasjon. Hun har utdanning innen økonomi, admimnistrasjon og personalforvaltning fra høyskolen i Stavanger.
Tlf: 930 55 367

E-post: beate.rydjord@vestfoldmuseene.no 

MEKONNEN WOLDAY Utdannet fotograf i 1994.
Har vært ansatt som fotograf siden januar 2005 på muve /Museumssenteret i Vestfold as, og siden starten vært ansvarlig for å fotografere / gjøre digitale opptak av gjenstander, dokumentasjon foto av museale utstillinger og ansvar for bestillinger av digitale bilder.
Tlf: 476 77 798
E-post: mekonnen.wolday@vestfoldmuseene.no 

 

Forrige artikkelSamlingsforvaltningen