Hva er samlingsforvaltning?

Hva er samlingsforvaltning?

Museumsmagasin

Samlingsforvaltning består av oppgaver knyttet til det å ta vare på museenes samlinger av gjenstander, fotomateriale og arkivmateriale.

Les videre