Hva er samlingsforvaltning?

Samlingsforvaltning består av oppgaver knyttet til det å ta vare på museenes samlinger av gjenstander, fotomateriale og arkivmateriale.

Hvordan griper vi det an? Foto: Mekonnen Wolday, Vestfoldmuseene IKS.

Store deler av samlingene i norske museer er lagret under dårlige forhold i kjellere, låver og på loft. Her er de utsatt for nedbrytingsfaktorer som fuktighet, råte, mugg og skadedyr.

For å motvirke dette har man i Vestfold opprettet et eget senter for samlingsforvaltning der gjenstander, foto- og arkivmateriale plasseres i klimastyrte magasiner.

Ved å regulere temperatur og luftfuktighet bremses nedbrytingsprosessen, og samlingenes levetid øker radikalt.

I tillegg fryses mye av materialet før magasinering slik at eventuelle skadedyr forsvinner.

Samtidig gjennomgås alt materiale slik at man etter hvert vil få en fullstendig oversikt over hva museene eier. Dette foregår ved hjelp av elektronisk registrering og overføring av informasjon til en felles database samt digitalisering (fotografering/scanning).

Dette vil i sin tur gjøre det mulig å presentere samlingene på nettet.

Forrige artikkelReisebrev fra Samlingsforum i Gøteborg Neste artikkelFlytting av vannferje
else