Gjenstandsregistrering før flytting.

Når gjenstander skal flyttes på og behandles av flere personer, er det viktig at det er helt klart hva som hører sammen.

Derfor har vi nesten siden oppstarten registrert alle løse deler på en gjenstand i Primus. Det kan være enkle tilfeller som en kanne med lokk, men også kompliserte gjenstander som en umontert vev. 

Registrering i Primus Foto: M.Wolday

Gjenstandsgruppa hos oss valgte på et tidspunkt å bruke A – B – C osv og ikke 1-2-3 på deler av komplekse objekter og grupperinger.  

Begrensningen blir da alfabetet. Samtidig krever det at den som registrerer, systematiserer og undergrupperer. Vi kunne godt valgt nummer og blitt friere. Vi gjør det ikke om nå. Det viktigste er at registreringene blir gjort likt av alle.

Et komplekst objekt er et flytteobjekt og får flytteuke, men fordi delene er registrert er man fri til å plassere delene på forskjellige hyller, eller forskjellige magasiner.

Hver gjenstand får en flyttemappe – dvs. et ark hvor museumsnummer, betegnelse, evt. presisert betegnelse og flytteuke står skrevet. På flyttemappen står det også hvilke deler objektet består av, noe som hjelper de som skal håndtere gjenstandene, til å holde orden. Eksempel på flyttemappe SFM-SSJ-03003_G

Neste artikkelFORA prosjektet
else