Fotobevaring

Hos samlingsforvaltningen har vi to klimastyrte magasin beregnet for foto. Klimaet i magasinene ligger på ca 13 C° og 33% relativ luftfuktighet (RF).

De ulike avdelingene i Vestfoldmuseene IKS sender sine fotosamlinger til samlingsforvaltningen for oppbevaring, slik de også gjør med gjenstandssamlingene.

Fotobokser. Foto: M.Wolday

Avdelingene selv har ansvar for all dokumentasjon av fotografiene. Enkeltbilder blir registrert i et registreringsprogram som heter PRIMUS. Dette programmet blir brukt av de fleste museene i landet. Mengden av foto i museene er så stor at det er svært urealistisk å enkeltregistrere alt. Derfor har man på fotosiden i Vestfoldmuseene valgt å registrere fotoene på serienivå. Dette betyr at man registrerer antall foto i en samling og deler opp i teknikker innen den samlingen (negativ s/h /farge og positiv s/h/farge). Denne informasjonen blir lagt inn i et logistikksystem som per dags dato er under utvikling.

Før fotomateriale blir flyttet til samlingsforvaltningen blir de i avdelingene sortert, minimumsregistrert og ved behov omemballert.
Når fotomaterialet ankommer samlingsforvaltningen blir de først plassert på skittent mottak. Alt materiale som kommer utenfra til samlingsforvaltningen blir definert som skittent.

I mottaket blir materialet undersøkt og eventuelt rengjort.

Deretter blir boksene fotografiene er i strekkodemerket. Logistikksystemet vil nå vite hvilke fotografier som ligger i hvilken boks.

Deretter blir boksene ført inn i magasinet og plassert på hyller. For alltid å ha oversikt over hvor materialet befinner seg bruker man logistikksystemet till å strekkodelese boksene på en hylleplassering. Når man senere da vil finne frem et bilde bruker man logistikksystemet til å se hvilken boks fotografiet ligger i og hvilken hylle boksen står på.

Fotomagasin. Foto:M.Wolday

Forrige artikkelPreventiv konservering Neste artikkelLIMA - prosjektet
else