Fag og rapporter

Her finner du fagartikler og prosjektrapporter

Rapport fra Widerøe-prosjektet

Rapport fra Widerøe-prosjektet

Prosjektet Vestfold sett fra luften er avsluttet og prosjektrapporten er ferdig. I tillegg til å digitalisere et utvalg Widerøe flyfoto har vi testet ut dialog med brukere gjennom forskjellige digitale/sosiale kanaler. Det … Les videre

Reisebrev fra Kaisa – til Svenska föreningen för textilkonservering

Reisebrev fra Kaisa - til Svenska föreningen för textilkonservering

Kaisa som er konservator her på Samlingsforvaltningen har skrevet et reisebrev som er publisert i SFT-Nytt. Reisebrevet kan leses her som PDF  SFT Resebrev 2014 men også i denne linken … Les videre

Vestfoldmuseenes Samlingsplan

Vestfoldmuseenes Samlingsplan

I 2014 ferdigstilte Vestfoldmuseene sin samlingsplan. Den var historisk – på mange plan: Det var første gang i historien at Vestfoldmuseene IKS lager en slik samlet plan Det var første gang … Les videre

FODAK-rapporten «Millioner av øyeblikk»

FODAK-rapporten "Millioner av øyeblikk"

FODAK-rapport 2013

Reisebrev fra Samlingsforum i Gøteborg

 1. og 2. desember 2011 var vi på Riksantikavrieämbetets Samlingsforum i Gøteborg hvor temaet var ”Tillgänglighet och bevarande”. Her følger et reisebrev, publisert i «Realia», tidskrift for konservering. Reisebrev fra … Les videre

Preventiv konservering

Preventiv konservering

Præventiv konservering betyder ordret forebyggende bevaring. Det som forebygges er en yderligere nedbrydning af naturligt forgængeligt materiale. Eller rettere, man bremser den altid pågående nedbrydningen med egnede metoder.
Les videre

Pilotflyttingen

Pilotflyttingen

 Rapport fra pilotflyttingen i 2006

FLYT rapporten

Flyt rapporten «På samlebånd»

LIMA rapporten

LIMA rapporten «mellom kart og terreng i museumslandskapet»

FORA prosjektet

I 2007 ble det startet et forprosjekt innen fotobevaring. Les videre