Besøk Samlingsforvaltningen

Samlingsforvaltningens forløper – Museumssenteret i Vestfold AS – var først ute i Norge med planleggingen av fellesmagasin (2004-5) og tidlig ute med samarbeid på tvers av museer (som da ikke var konsoliderte) om arbeidet med samlinger. Vi har utviklet felles rutiner og standarder, og på grunnlag av dette en «samlebåndsløype» for behandling av gjenstander fra de flyttes fra  museene, til de magasineres i klimastyrte lokaler hos oss. Dette er nærmere beskrevet i rapporten fra FLYT-prosjektet (2007-11). Vi har også et egenutviklet logistikksystem, LIMA, som vi bruker parallelt med og sammen med Primus. Enkelt fortalt tar LIMA tar hånd om forvaltnings- og logistikk-data, mens Primus tar hånd om kulturhistoriske data. LIMA-logistikk er nærmere beskrevet i egen rapport.

Vi får ofte forespørsel fra  kolleger ved andre museer om å få komme på studiebesøk hos oss, og flere ganger i året har vi omvisninger for nysgjerrige og interesserte kolleger. Slike besøk er også lærerike for oss, diskusjon over museumsgrensene er alltid nyttig.

Besøkene foregår etter følgende mal (som kan tilpasses de besøkendes behov)

  • Velkommen: kort introduksjon om Samlingsforvaltningens historikk og oppgaver
  • Gjenstandens vei gjennom systemet. Vi følger en tenkt gjenstands vei gjennom «samlebåndsløypa» fra mottak, via identifisering, (evt) frysing, rengjøring, fotodokumentasjon, tilstandsbedømming, og til slutt dokumentert magasinplass. Denne prosessen er også nærmere beskrevet her
  • Omvisning i utvalgte magasiner
  • Omvisning i konserverings- og digitaliseringslokaler

Vi fakturerer ca 1500 til 3000,- for et slikt besøk, avhengig av hvor mange dere er. Dette er for å dekke medgått arbeidstid.

Ønsker du og ditt museum å komme på besøk, ta kontakt med fagleder Samlingsforvaltning, Kristin Halaas.

 

Forrige artikkelFlytteprosessen Neste artikkelArrangement