10 års jubileum for fellesmagasin i Vestfoldmuseene

Hinderveien 10 og Fellesmagasinet er nærmest synonyme begreper for ansatte i Vestfoldmuseene. Slik har det vært siden lenge før Vestfoldmuseene IKS ble etablert i 2009 som en del av den nasjonale museumsreformen. Samarbeidet mellom de fire kulturhistoriske museene – Larvik museum, Hvalfangstmuseet, Slottsfjellsmuseet og Nord-Jarlsbergmuseene – startet opp allerede i 2004. Museumssenteret i Vestfold AS (MuVe) ble etablert 2004, driften startet opp i 2005, og det første flyttelasset med museumsgjenstander ble fraktet til Hinderveien og magasinert tirsdag 5. september 2006. Den første gjenstanden var et lønningsbord som Sem Fabrikk A/S gav til Vestfold fylkesmuseum (nå Slottsfjellsmuseet) i 1974. Her kan du se mer om lønningsbordet på Digitalt Museum.

Det ble tidlig etablert felles arbeidsgrupper på tvers av museene, som diskuterte seg frem til felles rutiner, standarder og metoder for gjenstandsoverføring, dokumentasjon og registrering, og etablering av fellesmagasiner og fellestjenester. Her kan du lese litt om historikken til Samlingsforvaltningen og opprettelsen av fellesmagasiner på Hinderveien.

I følge en stor nasjonal tilstandsundersøkelse i 422 norske museer, stod det ikke særlig bra til med museumsgjenstander rundt omkring i norske museer, og Vestfold var ikke noe unntak. Flere av gjenstandene hadde det direkte dårlig før de kom i klimastyrte fellesmagasiner; gjenstander stod rundt om på fuktige kjellere, tørre og varme loft, og i magasiner uten god nok kontroll på temperatur, luftfuktighet og sikkerhet.

Når 10 år nå har gått, kan vi konstatere at titusenvis av gjenstander, hundretusenvis av fotografier og flere kilometer med arkiver nå er overført til fellesmagasiner på Hinderveien, og lever et stille og beskyttet liv i profesjonelle klimastyrte magasiner. Objektene er ordnet, sortert, renset, støvsugd, skadedyrsanert, konservert, digitalisert – og de har fått plass på magasinhylla. Med strekkode, slik at vi alltid vet hvor alle gjenstander er – til en hver tid.

Museumsreformen og etableringen av fellestjenester og fellesmagasiner har uten tvil hatt enormt stor betydning for profesjonalisering av museumsdriften i Vestfold. Riktignok var det i starten mange som var skeptiske til å flytte gjenstandene så langt unna «sitt museum». I dag forstår nok de fleste at det var en lav pris å betale for økt profesjonalitet, effektivitet, oversikt, kontroll, sikring, bevaring, digitalisering og tilgjengeliggjøring, bare for å nevne noe.

Vestfold fylkeskommunes kulturavdeling var en sterk pådriver for opprettelsen av Museumssenteret i Vestfold, og både fylkeskommunen og ABM-Utvikling (senere Kulturrådet), gav oss prosjektmidler i flere år. Slik kunne vi jobbe med å utvikle ny metodikk og felles ruiner for det store arbeidet som måttes gjøre med å overføre museenes gjenstander og fotosamlinger til Hinderveien/Fellesmagasinet.

Men det koster å bygge klimastyrte magasiner, fotostudio, konserveringsverksted m.m., og det koster å utvikle helt nye metoder og nye måter å jobbe på. Her noen tall fra de siste 10 årene:

 • Vi har mottat rundt 3.500.000 i prosjektmidler fra Vestfold fylkeskommune
 • Vi har mottatt rundt 3.700.000 i prosjektmidler fra ABM-U/Kulturrådet
 • ca 4.000 m2 klimastyrte, sikrede, magasiner er bygget
 • ca 2000 m2 arbeidslokaler (arealer for konservering, digitalisering, teknisk, verksted mottak m.m.) er etablert
 • ca 42.000 gjenstander har blitt magasinert og registrert
 • ca 750.000 fotografier har blitt magasinert og registrert
 • ca 4.000 hyllemeter arkivmateriale har blitt magasinert og registrert
 • vi har 78.000 digitale opptak av 35.000 gjenstander
 • 21.000 av disse kan søkes frem på DigitaltMuseum

I dag gratulerer vi oss selv, og sender store TAKK til alle bidragsytere:

 • Kulturrådet – Museumsseksjonen
 • Vestfold fylkeskommune
 • Tidligere og nåværende ledere av Samlingsforvaltningen
 • Tidligere og nåværende ledere ved avdelingene i Vestfoldmuseene som har samarbeidet med oss om gjenstandsoverføring og rutineutvikling
 • Og ikke minst alle utrettelige, ivrige, kreative, tålmodige og dyktige ansatte og deltakere i arbeidsgrupper opp gjennom årene, alle som har løftet og båret, pakket og fraktet, registrert og dokumentert, magasinert og strekkodemerket, diskutert og planlagt – ingen nevnt, ingen glemt!
Forrige artikkelKonservering av sko Neste artikkel"Sjøfart, data og samlinger" - Kulturrådsstøttet prosjekt
else